Beräkna ditt 1RM – maxlyft

Kalkylator för att beräkna ditt 1RM – ditt maxlyft

 

Du kan estimera ditt maxlyft med dina träningslyft.
Om du fyller i att du lyft som max 100 kg med 10 repetitioner så är ditt 1RM(1 rep max) 133 KG enligt Epleys och Brzyckis formel.

Vikt:

Repetitioner:

 

Fördelen med att använda en formel är att det ibland inte passar att spontant testa sitt maxlyft. Det kan finnas skaderisk eller så kanske det inte passar med din träning just nu att försöka på 1 rep max.

En formel för att beräkna ditt maxlyft kommer inte alltid att ge ett exakt svar men det kan vara förvånansvärt nära vid liknande förutsättningar. Du kan sedan vid maxlyft jämföra vad ditt max är mot det förväntade och på så vis se om du kanske ligger i spannet som är mer reppstarka än snittet. Kvinnor har är normalt mer reppstarka.