BMI, Body Mass Index

BMI eller body mass index är ett mått för att räkna ut hur en vuxen persons vikt förhåller sig.

Det är enbart en ungefärlig skattning och ska alltid tas med en nypa salt. För aktivt tränande så bör muskelmassan vara högre utan att det leder till sämre hälsovärden.

Det är enkelt att beräkna BMI du tar vikten och delar det med längden multiplicerat med längden. Alltså

kg/l² där m är längden.

Enligt WHO så ser förhållandena ut så här.

  • Mindre än 18,5 är underviktiga
  • Mellan 18,5 till 24,9 är normalvikt
  • Från 25 till 29,9 så är man överviktig
  • 30 till 34,9 anses vara fetma grad 1
  • 35 till 39,9 anses vara fetma grad 2
  • mer än 40 anses vara fetma grad 3